Available books

Shona Books

Chii chapinza mhepo mumusha?
Chipande
HIV Noupenyu Hune Tariro
Ko imi hamuoni kuti ingozi?
Ko nhai
Kudya kwomuKristu mutsva
Kuvaka Upenyu Patsva
Mudzimu ndibatsire
Muroyi ndiwe
Ndima dzinobatsira
Ndodini kana ndarwara
Ndosvika sei kuna Mwari?
Rwendo nomuBhaibheri
Tariro yavasungwa
Tariro yaVasungwa
Usatya tenda chete
Utangamiriri hwevanhukadzi
Zambuko rinosvitsa kuna Mwari

Shona Sunday School Material

Bk 1. – Bhuku roMudzidzisi
Bk 1. – Bhuku roMufananidzo
Bk 1. – Mapepa okuenda nawo
Bk 2. – Bhuku roMudzidzisi
Bk 2. – Bhuku roMufananidzo
Bk 2. – Mapepa okuenda nawo

Shona tracts

AIDS Tracts
Akupa damba

Chewa

Mukhale (1 set of 4 books)
Ndime Zothandiza

Portuguese

O dom Precioso do amor
O que e ocasamento Cristao
Porque? Senhor
Tiago

Ndebele

Ibhayibili liyaphendula

English tracts

The secret of power in your Christian life
The victorious Christian

Sena
Juwau (John)
Mabicu
Marko (Mark)
Nyimbo – Hymns

English

Bridge of hope
From Sorrow to Joy
No More Tears

Children’s books (Eng, Shona & Chewa)

Adam & Eve
Brave David the herdboy
Christmas
Daniel
Daniel in the Lion’s Den
Elijah
Esther the Beauty Queen
Gideon
Jacob
Jonah
Joseph the Dreamer
Lazarus come out
Lost and Found
Manera aJakobo
Mary
Simon of Cyrene
The Happy Cripple
The Queen’s Banker
Mauya (English- Welcome)
Mauya (Shona)
Moses in the Bulrushes
Mozisi
Naaman
Rebecca
Ruth
Samuel
Solomon the Wisest man
Talitha
The tale of two Houses
The True Friend
Jungle Stories- Mhuka dzesango
The walls of Jericho

Bible studies (in easy English)

Acts
Daniel
Down to Babel
Exodus
God’s Messengers
Hebrews
James
Lessons from Jeremiah
The Beginning of Everything

Positive Parenting

Group study guide
How to help your children study

Course Books

Chewa (1 set of 4 books)
Portuguese (1 set of 4 books)
Shona (1 set of 4 books)